Thông điệp chủ tịch
STAR SEIKI
50 năm thành lập và phát triển
“Ngày 18/5/2014, Công ty Star Seiki tại Nhật Bản đã chính thức bước sang tuổi thứ 50 kể từ ngày đầu thành lập.
Có được sự phát triển như hiện nay là nhờ vào sự ủng hộ của tất cả khách hàng và những nỗ lực cống hiến của toàn thể nhân viên trong những năm qua.
Xin chân thành cảm ơn.
Star Seiki luôn đặt nhân viên vào những vị trí phù hợp để họ có thể thể hiện được tốt nhất khả năng của bản thân.
Vì những khách hàng đáng quý,
vì những nhân viên của chúng tôi,
vì gia đình của họ,
và vì tất cả những ai đã, đang và sẽ ủng hộ STAR.
Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được những sự phát triển bền vững với nền công nghệ định hướng tương lai”
gdoc
Thiết kế bởibipvn.com.vn